Mefi - blog

  Czuję, że życie jest takie specjalnie...

  Czuję, że życie jest takie specjalnie.
  Żyć - znaczy zapomnieć.
  Puścić w niepamięć radochę z małych rzeczy, wiarę u samych podstaw.
  Żyć - czyli biec z śmiertelności w nieśmiertelność.
  Gnać co tchu przed siebie, bo pensja, bo na życie nie starcza, bo rodzina, bo cały stos piętrzących się jak talerze powodów.
  Żyć - znaczy nie umierać z miłości, z tęsknoty, ze szczęścia,
  bo w świecie przypadków, wypadków i spadków, nikt już o miłości, radości, tęskności nie pamięta.